Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Utrikes
2019-01-06

Nya exempel på misslyckad antirysk propaganda

Vi har sett några exempel på organisationer som sagt sig avslöja pro-Kremlsk desinformation under de senaste åren. De sista två månaderna under 2018 dök det upp två till exempel på sådan verksamhet.

Nätverk som kastar smuts lite hit och dit

En grupp som påstod att den var en del av Anonymous avslöjade under hösten 2018 att det finns ett nätverk, Integrity Initiative, med centrum i Storbritannien och samarbetspartners i andra EU-länder, USA och Kanada, som inte bara säger sig verka mot desinformation från Ryssland utan även har som mål att smutskasta Ryssland. *1 Det är ju i och för sig vad det mer kända EUvsDisinfo gör, men inte säger sig göra. Integrity Initiative har således som uttalat mål att göra det som politiker och press i flera västländer beskyller Ryssland för att göra. Falskhet är bara förnamnet. Detta, med referenser, beskrivs av Anders Romelsjö på Global Politics. *2 Även Aktivister för fred har publicerat en genomgång av den här pinsamma historien med delvis andra referenser. *3 I nätverket finns även svenskar varav några är knutna till Försvarshögskolan.

En av flera suspekta sidor av denna historia är att verksamheten är finansierad av bl.a. det brittiska utrikesdepartementet (Foreign and Commonwealth Office (FCO)). Bakom Integrity Initiative står en ”välgörenhetsorganisation” (Charity) som bildades 2006, Institute for Statecraft and Governance. Det innebär att departementet kan verka genom en organisation som inte kan ställas till ansvar för sina handlingar på det sätt som gäller för myndigheter som finansierats av stater. Det finns en viss likhet med det svenska Utrikespolitiska Institutet (UI). Det var UI som stod bakom den ökända artikeln av Kragh och Åsberg. Integrity Initiative och Institute for Statecraft and Governance får även ekonomiskt stöd från NATO och några regeringar samt från privata källor.  Detta finns väl dokumenterat i en länk som bygger på läckta dokument. *4 Som kryddan på moset visar det sig att Martin Kragh står som koordinator för Integrity Initiative i Norden. Integrity Initiative har gått längre än EUvsDiisinfo genom att den förra organisationen direkt blandat sig i och avgjort ett viktigt tillsättningsärende i Spanien.

Det finns ytterligare pinsamheter i anslutning till Integrity Initiative. Jimmy Dore avslöjar i sitt program hur en engelsk person (underrättelseagent?), Simon Bracey-Lane, 2016 infiltrerat Bernie Saunders presidentkampanj ii delstaten Iowa och senare dyker upp som en av huvudpersonerna i den ytterst suspekta organisationen Integrity Initiative. Bernie Saunders är långt ut åt vänster på det politiska fältet i USA. Integrity Initiative har smutskastat den engelske Labourledaren Jeremy Corbyn som är det landets främsta vänsterkandidat. Integrity Initiative är tydligt högerinriktat. Det är uppenbart att det inte handlar om något oskyldigt deltagande i Saunders kampanj. Om utländska agenter blandar sig i ett val är det ett tydligt fall av olovlig påverkan på det landets politik. Visst var det just det Ryssland har beskyllts för att göra i USA:s presidentval 2016. Men det kanske är OK om det handlar om påverkan från Storbritannien och inte är skadligt för elitens önskekandidat Hillary Clinton? *5 oc *6

Här påvisas ytterligare ett exempel på att krafter i USA gör det som Ryssland beskylls för att göra. *7

De obefintliga ”Trojanska hästarna”

Det finns en liten skrift på Atlantic Councils hemsida med den tendentiösa titeln ”The Kremlin Troyan Horses” (Kemls trojanska hästar) och med undertiteln ”Russian Influence in Denmark, The Netherlands and Sweden” (Ryskt inflytande i D, NL, N o S). *8

Redan titeln är falsk. En Trojansk häst har i hemlighet placerats av ett land på fiendeterritorium i syfte att militärt angripa fienden inifrån. Kapitlet om Sverige presenterar ett enda exempel på något som kan betraktas som en trojansk häst, inte ens en ickemilitär version av en trojansk häst. Det som kommer närmast är den ryske ambassadören som naturligtvis representerar sitt lands syn på världen. Det gör väl alla ambassadörer och det är knappast hemligt.

Nästa falskhet är en karta med titeln ’Pro-ryska politiska partier i västra Europa’ där bl.a. Vänsterpartiet finns utpekad som en sådan organisation. Detta är ett befängt utpekande. Det är snarare motsatsen som gäller eftersom partiets ledning angripits av den russofobi som är utbredd i Sverige.

I kapitlet som beskriver förhållanden i Sverige framgår dock, helt korrekt, att det inte finns något riksdagsparti i Sverige som är öppet Kremlvänligt. Det problem författaren ser har formulerats på följande sätt.

However, several parties hold agendas that overlap with that of the Kremlin, making them vulnerable to influence operations and potential agents of influence themselves. (”Flera partier har däremot politiska program som överlappar med Kremls dito vilket gör dem känsliga för påverkansoperationer och till potentiella påverkansagenter själva.” Min översättning.) *8

Annorlunda uttryckt: om ett parti inte vill att Sverige ska samarbeta med NATO och den ryska politiska inställningen är att det är bra om Sverige är neutralt måste man misstänka detta parti. Det kan vara intressant att notera att om ett parti vill att Sverige ska gå med i NATO anklagas det inte för att vara ett potentiellt offer för USA:s propaganda. Ologiskt ja, men det kan ju också bero på att de redan dukat under för dylik propaganda och är fullfjädrade påverkansaktörer.

Det visar sig att det enda i kapitlet som skulle kunna tyda på att Vänsterpartiet befinner sig i riskzonen är: 1. Vänsterpartiet har några decennier tidigare varit ett Sovjetvänligt parti, 2. Vänsterpartiet har några gånger samarbetat lokalt med Kommunistiska partiet som sägs vara ett Kremlvänligt parti och 3. Stig Henriksson (V) ska ha deltagit på några möten där även personer som har kopplingar till rysk säkerhetstjänst har deltagit (uppgifterna kommer från den mindre trovärdige Patrik Oksanen). Vad Henriksson sa på dessa möten är tydligen helt ointressant. Vad har för övrigt Vänsterpartiets föregångares syn på ett socialistiskt land för betydelse för Vänsterpartiets syn på dagens Ryssland som inte har ett liknande system? Det finns ingen antydan i texten som visar att Kommunistiska partiet påverkat Vänsterpartiet i något avseende. Kommunistiska partiet har uttryckt sig positivt om rysk politik i t.ex. Syrien, men är inte ett Kremlvänligt parti. En avgrund av tomhet med andra ord.

Även Miljöpartiet pekas ut på liknande sätt. När det gäller utpekandet av Miljöpartiet har Hans Wåhlberg visat att det är sämre än trams. *9

Även Sverigedemokraterna pekas ut vilket grundas på att några personer i partiet uttryckt uppskattning för Ryssland och även haft kontakter med politiskt aktiva organisationer i Ryssland. Det nämns i och för sig även att de fått kritik för sin syn och att det inte är en allmän uppfattning. Några av uppgifterna om sådan koppling har tidigare tillbakavisats, vilket gör att underlaget även för Sverigedemokraternas risk att bli en påverkansagent för Kreml måste ses som dåligt underbyggt. När det gäller några extremhögerinriktade tidningar/nätsidor i Sverige lyckas författaren, Henrik Sundbom, faktiskt visa tydliga kopplingar till högerextrema i Ryssland och att RT givit dem uppmärksamhet.

Det var länge sen jag såg en svagare analys. Det kan ses som ett tecken på intellektuellt och moraliskt förfall i Västvärlden att sånt kan publiceras.

Författaren till kapitlet om Sverige i skriften på Atlantic Councils hemsida, Henrik Sundbom, är kopplad till Frivärld som i likhet med Timbro är finansierad av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som i sin tur instiftats av Svenskt Näringsliv. Sundbom var tidigare anställd av Utrikespolitiska Institutet och har skrivit en rapport publicerad av Utrikespolitiska Institutet tillsammans med Martin Kragh, huvudförfattare till den hårt kritiserade artikeln om ”rysk påverkan” som publicerades i januari 2017. *10

Atlantic Council är den främsta lobbyorganisationen för NATO och är nära lierad med det politiska toppskiktet i USA. Delfinansierat av svensk vapenindustri och Utrikesdepartementet (sic). Varje påstående om att Atlantic Council som gett ut den lilla skriften skulle vara oberoende är naturligtvis falskt.

Utöver utpekandet av några politiska partier har kapitlet i Atlantic Councils skrift även namngett tre svenskar utöver dem som pekas ut i partierna: Agneta Norberg ordförande i Sveriges Fredsråd, Tord Björk, ledande kraft i Aktivister för fred och Anders Romelsjö ansvarig för bloggen Global Politics. Agneta Norberg smutskastades i samband med angreppet på Vänsterpartiet och Stig Henriksson. Anders Romelsjö har publicerat ett dräpande svar. *11

Nätsidorna jinge.se (numera globalpolitics.se, Romelsjö) och newsvoice.se beskylls utan tillstymmelse till bevis eller referens för att:

Both build bridges between the far right and the far left. (Båda bygger broar mellan dem längst ut till höger och dem längst ur till vänster. Min översättning.) *8

Tord Björk beskylldes för att ha talat vid en konferens i Moskva. Den konferensen handlade om nazism och Förintelsen. Den ska även ha handlat om det ökade stödet för nazism i Ukraina - ett förhållande som är svårt att förneka (utom om man heter Bildt). Det är svårt att förstå att ett sådant deltagande kan ses som något suspekt över huvud taget. Kragh och Åsberg beskyllde i sin beryktade artikel Björk för att ha varit på en konferens på Krim samtidigt som högerextrema hade hållit en konferens på samma plats. Det är lögn eftersom det var mer än en och en halv månad mellan de två konferenserna. Det var med andra ord ett misslyckat försök att kleta på en person någon som inte alls är sant.

Tord Björk beskylldes även för att ha skrivit artiklar som uttryckt positiv inställning till rysk annektering av Krim. Här kunde det vara intressant med några citat som stöd för anklagelsen. Inget sådant finns i kapitlet om Sverige. Att Tord Björk verkat för fred och tillbakavisande av lögner i anslutning till utvecklingen i Ukraina vet jag, men att han tagit ställning för Ryssland när det gäller Krim har jag missat. Sannolikt för att han inte gjort det. Tord har redan avfärdat några av angreppen när de kom i den ökända Kraghartikeln. *12

Tunt,  mycket tunt måste jag säga.

1 https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all/

2 https://www.globalpolitics.se/sverige-deltar-i-storbritanniens-hemliga-mediaprogram-for-att-svartmala-ryssland/?fbclid=IwAR2vjZ3MK34TT3i56K5hWCx_1ghfRBs9_p5hxNgy00BZgXvHNP18uDcXJ7g

3 https://activistsforpeace.wordpress.com/2019/01/05/integrity-initiative-and-the-connection-to-sweden-and-atlantic-council/

4 http://syriapropagandamedia.org/working-papers/briefing-note-on-the-integrity-initiative?fbclid=IwAR0K3p-Mt4wzsG5Q5iiRWGYMQ6Z5o7vKvsk8tsw21Pt987GYITqO372T_XY

5 https://www.youtube.com/watch?v=s8OFkgEPyRo&feature=share&fbclid=IwAR1J5BmiEVXTvMSQVN9wRYwlntx11yt8fdJNAmKWXW7mtzd5n8molZ0Dj5c

6 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/12/british-security-service-infiltration-the-integrity-initiative-and-the-institute-for-statecraft/

7 https://www.globalpolitics.se/nytt-om-russiagate-obamaamedarbetare-i-farten/?fbclid=IwAR0XWNzLoJcru_uHqACWW7yi6wK5whAvVSGa46I1Zf-sPkLVN-aickY3ezk

8 https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-kremlins-trojan-horses-3-0

9 https://hanslillagrona.blogspot.com/2018/12/natoss-trojanska-hastar.html?fbclid=IwAR2wGgCLJpalccXBHTZmgZHcyKMJv03XmB2jOIM2NAlOvgPnxBdxYa05890

10 http://www.synapze.se/?link=article&key=16755

11 https://www.globalpolitics.se/maktigaste-nato-siten-atlantic-council-uppmarksammar-mig-och-min-blogg-smickrande/

12 http://www.internationalen.se/2017/01/tord-bjork-de-tror-pa-sina-egna-logner/

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    09 januari 15:42

    Det finns mer relevant om detta ämne här: http://www.synapze.se/?link=article&key=17025