Utrikes
2019-01-13

Hillary Clinton och Syrienkriget

Dokument som offentliggjorts av Wikileaks visar att Hillary Clinton under sin tid som ansvarig för USA:s utrikespolitik hade ett avgörande inflytande över att USA gick in mer aktivt och krigade i Syrien och gav stöd till islamister från ett stort antal länder. Dokumenten bekräftar det som många analytiker pekat på under lång tid. 

De avgörande argumenten var att stärka Israels ställning och försvaga Iran. Hillary Clintons agerande är ingalunda starten på USA:s inblandning i Syrien, men de var sannolikt startskottet för de kraftfulla insatser som medfört att kriget blev så omfattande och pågått så länge.

Det ”memo” som Clinton skrev tillkom under sista veckan i april 2012. Det är feldaterat men innehållet visar att det måste ha skrivits då.

Bringing down Assad would not only be a massive boon to Israel’s security, it would also ease Israel’s understandable fear of losing its nuclear monopoly.  Then, Israel and the United States might be able to develop a common view of when the Iranian program is so dangerous that military action could be warranted.” (Att störta Assad skulle inte bara vara en stor nytta för Israels säkerhet utan också lätta på Israels förståeliga rädsla att mista sitt nukleära monopol. Israel och USA skulle då kunna utveckla en gemensam syn på när det iranska programmet är så farligt att militär insats skulle vara önskvärd (försvarbar).” (Min översättning, ”programmet” syftar på Irans påstådda program för att skaffa kärnvapen.)) not

Clinton ansåg att den regim som skulle komma efter Assad skulle se USA som en vän inte fiende. Washington skulle få erkännande för att slåss för folken i Arabvärlden inte korrupta regimer. Hezbollah skulle bli avklippt från stöd från Iran.

Det är fullständigt otroligt att ledande personer som driver USA:s utrikespolitik inte dragit lärdomar av sitt krigande i Afghanistan, Irak, Libyen och mer lågskaligt i flera andra länder som pågått i stort sett hela tiden sedan millennieskiftet. Eller på dess mångåriga intima samarbete med länder som Israel och Saudiarabien. På vilket sätt har det skapat en positiv bild av USA i Mellanöstern?

Clinton argumenterar också mot att Ryssland skulle sätta käppar i hjulet för USA:s Syrieninsats. Hon pekar på Kosovo då Ryssland inte gjorde mer än klaga. Jag vill nämna att NATO 1999 bombade Jugoslavien i 78 dagar och tvingade därigenom landet att avstå från Kosovo. För detta fanns inget stöd i FN:s Säkerhetsråd, lika lite som den planerade krigsinsatsen i Syrien.

Den stora missen i Clintons bedömning var att tro att Ryssland i längden skulle tolerera USA:s framfart i regionen. Ryssland gick in med flygstöd i oktober 2015 efter några års krigande mot Syrien av USA och några andra främmande makter. Det var en form av utvidgat självförsvar som Syrien har rätt att utnyttja enligt FN-stadgan.

Då vände kriget. Flyktingströmmen avtog och den syriska armén kunde avancera. Regeringen i Damaskus har nu kontroll över huvuddelen av landets yta som huserar huvuddelen av befolkningen. Nu har många interna och externa flyktingar återvänt. Kriget är inte avslutat. Idlibområdet hålls fortfarande av Al Qaidaversionen av islamister, USA har fortfarande trupp i norra Syrien, Turkiet är inblandat på flera sätt, Israel bombar lite till och från och kurdernas situation är inte avgjord. Ett slut kan dock skönjas på detta elände som hade kunnat undvikas.

 https://www.mintpressnews.com/this-2012-clinton-memo-that-killed-half-a-million-people-in-syria/253775/?fbclid=IwAR3w-VzEAL1QuJ39rhhZ3OvuVc2dTMixJLpm_E-Klvc7y3y9Fhb0_m7sGcI#.XDjkACDxsAc.facebook

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.