Deltagande media
TISDAG 23 JULI 2019
Utrikes
2019-01-18

Minnesförlust i DN ang. Kosovokriget

Svagt som vanligt - det är ju DN. I en artikel som behandlar den ryske presidentens besök i Serbien nämns Kosovo på slutet. Det är ju en av de viktigaste frågorna i relatioonen mellan Serbien och EU. Så här står det om denna avgörande fråga:

"Bland serber lever minnet av Natos bombningar under Kosovokriget 1999, som dödade cirka 500 civila – med syftet att stoppa ett folkmord på Kosovoalbaner." (DN /1 2019)

Det är en ensidig bild som förmedlas. Det borde ha stått ”med det officiella syftet att stoppa ett folkmord vilket liksom i så många andra fall där USA/NATO startat krig visat sig vara en lögn”. Det borde också ha påtalats att NATO:s krigande inte hade stöd i FN:s Säkerhetsråd och därmed vara ett folkrättsbrott, utöver att bombningarna riktade sig mot civil infrastruktur m.m., vilket i sig är brott mot krigets lagar. Att utarmat uran användes blir ytterligare en sak som är belastande för Natoländernas moral. NATO bombade i 78 dagar – med vilken rätt?

Motivet för NATO:s bombning av Jugoslavien i Kosovokriget har Bo Pellnäs skrivit om i såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet. Överste Bo Pellnäs som var fredsförhandlare på Balkan och OSSE:s representant i Belgrad skrev följande i Svenska Dagbladet 8 februari 2004:

Massakern i Racak till trots (23 som troligtvis avrättats, min anm.), kan man inte påstå att det pågår en folkfördrivning och inte heller något folkmord i Kosovo innan kriget bryter ut. Ett sådant påstående faller på sin egen orimlighet eftersom OSSE har cirka 1 200 observatörer på plats. …..
… läget i Kosovo i mars 1999 motiverade inte att man började krig mot Serbien, knappast med och än mindre utan stöd i en FN-resolution. (SvD 8/2 2004, sid 4)

NATO:s olagliga ”insatser” 1999 verkar ha blivit utsatta för en väl avvägd glömska i det svenska samhället för den här minnesluckan har inte bara drabbat skribenterna på DN.

https://www.dn.se/nyheter/varlden/belgrad-tog-emot-putin-som-en-fralsare/?fbclid=IwAR2KCKBc26hdegt3ZTmJN4iNyOWuMpAA-fxJ3SnkCurlG_9NjHVEdHdIs2w

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.