Deltagande media
TORSDAG 05 AUGUSTI 2021
Inrikes
2019-01-28

Förintelsen, Befriarna och Sveriges undangömda historia

Till Sveriges statsminister, regering och SVT


Liksom förra året få vi återigen höra från SVT Rapport:

”Det är den 27 januari och det innebär att det är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Det var den 27 januari 1945 som fångarna vid koncentrationslägret i Auschwitz befriades
och runt om i världen samlas människor för att minnas och hedra nazisternas offer.
Här i Sverige uppmärksammas minnesdagen med över 100 arrangemang och så här såg det bland annat ut på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm där mötet högtidlighölls med traditionsenlig ljuständning.”

Tycker inte SVT Rapport att ni borde ha berättat namnet på det land som till slut satte stopp för dessa avskyvärda dåd i koncentrationslägren i Polen, i Estland, i Lettland och i Litauen såsom i Auschwitz-Birkenau, i Chelmno, i Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Klooga, Vaivara, Salaspils, Rombola, Kovno, Ponary och andra läger!

Det kanske är alldeles för smärtsamt för SVT att behöva nämna från vilket land befriarna av dessa koncentrationsläger kom. Landet hette Sovjetunionen och det var dess Röda armé som till priset av ofattbara och omänskliga uppoffringar vände kriget och satte stopp för Nazitysklands europeiska nyordning och dess europeiska och svenska medlöpare, uppoffringar som ingen idag varken vill minnas eller ännu mindre högtidlighålla. Varken i Sverige eller på ett SVT som så ofta talar om mänskliga rättigheter, demokratiska statsskick och värderingar samt sitt obefläckade oberoende.

De är alla dessa soldater, partisaner, motståndsmän och kvinnor samt civila som till priset av 27 miljoner människor död också ska hedras och högtidlighållas idag.
Men där är tiger vår Statsminister, regering, ett SVT och dess Public service och oberoende nyhetsjournalister.
Finns det ord för det? Det är inte bara skamligt utan oförlåtligt. Inte ens efter 74 år!

Dessutom borde SVT Rapport också förmedla till oss tittare hur detta svenska demokratiska statsskicks principer och värderingar under denna tid manifesterades. Men trots 74 år hunnit gå
har inte ens en oberoende kommission tillsatts för att utreda och granska hur Sverige och dess kungligheter, politiker, försvarsledning, företagare, präster, professorer och övrig överklass inte bara uttalade sin beundran Adolf Hitlers nyordning av Europa utan blev en av dess aktiva medlöpare.

Här följer därför några hittills kända citat som speglade den tidsanda som talar om brott och faktiskt utgjorde ett bidrag till massmorden på judar, romer, handikappade, krigsfångar och civila i östra Europa där det andra världskriget till 75 procent ägde rum.

(Ur Bondepartiets partiprogram 1933-43)
”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."


(Bondeförbundets riksdagsman Otto Wallén 1939)
"Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att idag är jag antisemit. Låt svenskt blod förbehållas svenskarna och låt oss hålla det svenska blodet rent!"
ÖB Olof Thörnell med sällskap gratulerade Adolf Hitler på dennes 50-års dag och överräckte en staty av Karl den XII till "den i Sverige omtyckte jubilaren.

(Allan Vougt, socialdemokratisk riksdagsman och chefredaktör för tidningen Arbetet)
efter att Nazi-Tyskland ockuperat Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike (den 27 juli 1940) säger, ”Vi har ingen rätt att betvivla ärligheten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre Europa.”

(Ärkebiskopen Erling Eidem (1934)
”Nazismen har räddat det tyska folket ur en kritisk situation”
 
(Sveriges Konung Gustav V Adolf (Oktober 1941)
”Min käre Rikskansler… ”Redan efter det senaste världskriget insåg jag vilken fara bolsjevismen var och fortfarande är, inte bara för oss i Norden utanför hela Europa. Därför vil jag uttala mitt tack för att Ni bestämt er för varhelst möjlig slå ner denna pest. Jag lyckönskar er till de redan uppnådda stora framgångarna. Nu vill jag också försäkra er att den största delen av mitt folk delar min åsikt… ”

(Joseph Goebbels 1941; Minister för propaganda och folkupplysning)
”Sverige har gjort mer för den tyska krigsföringen än man i allmänhet känner till.”

Vi vet dessutom vad som hände med personer som vågade protestera. Uteslutning ur fackliga organisationer (LO:s cirkulär 1939-1044, IF Metalls cirkulär 1939-3) avsked från arbete, placering i svenska läger.

Inom det socialdemokratiska partiet fanns röster som lät på samma sätt inom dess motsvarighet i Finland. Jfr. SVT: ”Fyra dagar som skakade Sverige”. (Häger-Villius; 1998)

”Det är mycket viktigt att för hela vårt folk, att vår arbetarrörelse antar en fördomsfri inställning till det folkliga reformarbetet även i Tyskland och Italien”… (Svart Gryning s.299)

I Finland har forskare (Tarja Halonens kommission) äntligen börjat blottlägga Finlands samarbete med Nazityskland och förintelsen något som av den av SVT i Rapport påannonserade SVT- ”dokumentären” Finlands blodiga historia (Hasse Svens; 2017) fortsätter att inte låtsas om.

Därför ser jag och säkert andra med mig fram mot Sveriges regering tillsätter en oberoende kommission av opartiska forskare som efter dryga 74 års av svensk tystnad åtar sig att utföra en likartad kartläggning av vad som verkligen hände I Sverige i maktens alla korridorer under denna tid.

Till dess, här är några böcker som kan bidra till en ny SVT-dokumentär och aktuell kunskap på SVT Rapport och dess arbetande journalisters nyhetsförmedling.


Beundran och Fruktan: Sverige inför Tyskland 1940-1942 (Gunnar Richardson 1996)
Överklass, Nazism, och Högerextremism 1930-1995 (1-2) (Nilsson: 1998)
Sverige och Nazityskland (Skuldfrågor och moraldebatt) (Andersson-Tydén: 2007)
Purgatorium: Sverige och Andra Världskrigets förbrytare. (Mats Deland 2010)
Finland´s Holocaust: Silences of History (Simo Muir and Hana Worthen: 2013
The Policies of Genocide (Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi Germany ( Gerhard Hirschfeld 2015)
Svart Gryning. Fascismen i Finland 1918-44 (A.Roselius; O.Silvennoinen; M.Tikka; 2018)

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    28 januari 12:15

    Bra jag delar.