Deltagande media
LÖRDAG 24 JULI 2021
Debatt
2019-03-21

Kärnvapenparaply - Skydd eller Sänke?

Kärnvapenparaply - Skydd eller Sänke?

I juli 2017 antog en majoritet av världens länder en konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW). Sverige var en av dessa länder. Men varningar från USA:s f.d. försvarsminister Jim Mattis, om att ett ett slutgiltigt svenskt undertecknande (ratificering) skulle äventyra ett fortsatt amerikansk-svenskt militärt samarbete ledde till att regeringen beslöt att utreda frågan. I januari 2019 presenterade enmansutredare Lars- Erik Lundin sina slutsater vilka utmynnande i ett avstyrkande av konventionen, Slutsatserna har skickats på remiss till olika myndigheter. Remisstiden utgår 26 april.

Lars Erik Lundin framför - dels att TPNW avtalet skulle underminera NPT (Icke -spridningsavtalet) då avtalet saknar ett instrument för verifiering, dels för att ett svenskt tillträde till TPNW skulle uppfattas som en kritik av Natos säkerhetspolitik. I detta ingår ett s.k amerikanskt ”kärnvapenparaply”, vilket anses spela en central roll. Invändningar: Såväl NPT som TPNW anknyter till det Internationella atomenergiorganet IAEA, som föreskriver specifika skyldigheter vad gäller verifiering. Sverige har tidigare tagit avstånd från avskräckningsdoktriner byggd på kärnvapen Slutligen är inte Lars-Erik Lundin inte en opartisk utredare. Som ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, har han en nära anknytning till Atlantic Council och Nato.

I stora mediakanaler (MSM) framställs Sveriges nära samarbete med NATO som en en garanti mot ett ryskt hot. Annekteringen av Krim anses tjäna som bevis - en aggressiv handling som bemöts med hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland där Sverige deltar. Det som saknas i MSM är en obunden bakgrundsanalys av de s.k.existentiella hot som USA och Ryssland ofta lyfter fram. USA spenderar tiofaldigt mer än Ryssland på militära rustningar.Antalet Natoländer som omringar Ryssland har (mot tidigare löften) mer än fördubblats till 29 länder. USA har beslutat att modernisera sina kärnvapen för över tusen miljarder dollar. Syftet är att göra kärnvapnen mer ”användbara” - inklusive deca två hundra kärnvapen som USA redan har utplacerade i Tyskland, Holland, Belgien, Italien och Turkiet. USA har vidare officiellt deklarerat att man övergett den s.k. MAD doktrinen (En doktrin om en garanderad ömsesidig utplåning) till förmån för en försvarsdoktrin som går ut på att USA - i en krissituation - ska kunna gå segrande ur ett kärnvapenkrig. Detta är tänkt kunna ske genom ett avväpnande s.k. ”första slag anfall” (Preemptive nuclear strike).På en säkerhetskonferens 2017 i Moskva uttryckte Victor Pozbihir, rysk generalstabschef, offentligt sin oro för denna policy - följt av flera uttalanden från President Putin om hur man ämnar hantera detta hot. Ryssland saknar ett geo-synkroniserat satellit varningssystem och måste förlita sig på ett markbaserat varningssystem. Vid ett överraskningsanfall varnar detta för sent - i synnerhet om ett anfall iscensätts ifrån ett (med Nato) allierat land nära ryska gränsen. Rysslands motreaktion är att låta ett automatiserat datorprogram hantera motreaktionen - dvs genom en s.k. ”Dead man's hand”.

Världen har flera gånger varit nära en kärnvapenkatastrof. USA:s militära engagemang sträcker över många länder utanför Europa. Natoländer lär därför inte undkomma en konfrontation oavsett utgångspunkt. Vem kan förutse hur Kim Jong Un (Nordkorea), Trump eller Putin kommer att uppträda i en krissituation? En sådan kan inträffa genom ett falskt alarm, en missbedömning, en provokation (jämför Kubakrisen 1962) eller genom en s.k. ”Falsk flagg” operation iscensatt av en tredje part. Ryssland första prioritering i ett sådant läge lär vara att förebygga ett överraskningsanfall - dvs att med egna missiler först slå ut närliggande Natobaser (enligt principen ”Use them or loose them”).

Domedagsklockan är en symbolisk klocka som sedan 1947 uppdaterats av amerikanska vetenskapsmän, vilka står bakom tidskriften Bulletin of the Atomic Scientists. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten står inför en global katastrof genom att ange antalet minuter till midnatt. Klockan har sista året flyttats fram till 2 minuter till midnatt. Närmare undergång (kärnvapenkrig) har vi aldrig varit. Ytterligare internationellt respekterade amerikanska militära analytiker som uttrycker liknande farhågor är Daniel Ellsberg (med boken -”The Doomsday mashine”), Steven Cohen,(med boken ”War with Russia”). William James Perry (fd försvarsminister). Lawrence Wilkerson (fd försvarsstabschef), Theodor Postol, John Mearsheimer mfl.

Mot denna bakgrund måste man fråga sig om Sverige verkligen gynnas av ett okritiskt närmande till USA:s globala säkerhetsintressen. USA är ett land - Som har ca 800 militärbaser i 70 olika länder, Som senaste tio åren fört krig i länder som Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien Yemen och Somalia, Som sedan 9/11 (2001) (direkt/indirekt) är ansvarigt för att ett mycket stort antal människor har blivit dödade (https://www.newsweek.com/us-spent-six-trillion-wars-killed-half-million-1215588) Som uppsäger viktiga kärnvapenavtal som ABM, INF och snart sannolikt även START, Som utpekar länder som söker oberoende (Iran,Kuba,Venezuela mfl) som existentiella hot? (När President Kennedy på tidigt 1960 tal sökte Mexicos stöd i syfte att utpeka Kuba som ett existentiellt hot, lämnade Mexicos ambassadör följande svar- "Gör vi det kommer 40 miljoner Mexikanare att skratta ihjäl sig").

När man i svenska media diskuterar svensk säkerhetspolitik uttrycks nästan alltid varningar för president Putin och det ryska hotet. Men få oberoende analytiker tror att Ryssland oprovocerat skulle riskera ett kärnvapenkrig för att angripa ett Nato land eller isolerat Sverige. Den avgörande risken är en upplevd provokation där Ryssland ser sig tvungen att slå till först i syfte att eliminera riskerna för ett amerikanskt överraskningsanfall utgående från baser och fartyg i Rysslands närområde.

En vaksamhet mot ”den ryska björnen” är befogad men att omringa/tränga in den i ett hörn förefaller mycket oklokt - i synnerhet som den ryska björnen (likt USA) förfogar över 4000 kärnvapen. Sverige har övergivit sin neutralitetspolitik till förmån för ett okritiskt närmande till NATO (genom Värdlandavtal och Avsiktsförklaringar mm). Från att tidigare ha varit ett trovärdigt och relativt tryggt land för Sverige nu en politik som vid en akut stormaktskonflikt riskerar att göra oss till ett förstahandsmål. Natos s,k. kärnvapenparaply har blivit ett sänke.

Leif Elinder

Dela artikeln
Fler artiklar av Leif Elinder

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.