Deltagande media
TORSDAG 25 FEBRUARI 2021
Utrikes
2021-01-20

SVT:s tid som oberoende och opartiskt sanningsvittne är förbi.

Du, Knut Kainz Rognerud, brukar ju framföra en del intressanta synpunkter på ekonomiska oegentligheter i Baltikum och påstådda dito i Ryssland. Dock aldrig om liknande oegentligheter inom EU och framförallt inte i det heliga landet USA.

Du anger i Rapport 2021-01-19  kl.18.00  att USA:s fortsatta och utvidgade sanktioner mot gasledningen North Stream 2 har ett både ”säkerhetspolitiska och miljöperspektiv”. För vem Knut? Och varför?
Jag tror du, som opartisk, oberoende journalist på ett Rosenbadkontrollerat SVT glömde att beröra USA:s egna ekonomiska perspektiv och behov på att själva få leverera gas till Europa? Dina anförda skäl är ju bara samma återkommande mantra i svenska medier och bland svenska säkerhets- och underrättelsetjänster alltsedan 1970 talet.

Och vad gäller miljöperspektiv så har Östersjöländer, mig veterligen, trots påverkan och hot från USA, godkänt projektet kanske med undantag av EU:s bidragsslukande länder som Polen, Estland, Lettland och Litauen, länder som själva gärna vill ha en del av den transporterade gaskakan.
Är det då inte av vikt att även nämna dessa skäl tycker du? Har inte USA och Kanada liknande projekt där säkerhetspolitiska och miljöperspektiv inom och utanför sina egna länder som ifrågasatts? Planerar inte Kanada att exportera olja/gas till Asien?  Har något Europeiskt land då uttryckt sin oro ur samma perspektiv?  Har då något land i Väst förespråkat sanktioner eller bojkotter?  Inte alls.

Och kan du förklara för mig och säkert många andra av SVT:s tittare med vilken rätt USA:s lagar ska gälla över hela världen? Hur många företag nu senast i Tyskland, i Schweiz, i Nederländerna, i Danmark och Norge
har utsatts för hot om ekonomiska, politiska och finansiella repressalier bara kring North Stream 2 projektet? Vet vi det? Och med vilken rätt Knut?

Om jag inte missminner mig så fick två svenska lastbilstillverkare flytta sin verksamhet från Iran
till ett annat land för inte förarga och bli USA:s nästa offer för dess sanktionspolitik.

Du nämner behandlingen av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj som ytterligare ett skäl. Men du vill inte berätta om hans bakgrund och varifrån och vem som överför finansiella medel till hans fonder som han inte använt på det sätt som landets beskattningslagar anger och till personliga behov. Hur tror du att exempelvis Sveriges säkerhets- och underrättelsetjänster skulle agera om oppositionella politiker och organisationer kunde hämta finansiellt och politiskt stöd från ryska, kinesiska, Iranska fonder, regeringar eller politiker?
 
Och oppositionella i USA och inom EU? Finns dom inte? Har SVT arkiverat Edward Snowden, Julian Assange, William Binneys avslöjanden? Framförde Sveriges UD då några protester när detta avslöjades? Kallades någon ambassadör upp till UD? Förklarades då något lands representant "Persona non grata"? Teg inte då även alla våra politiska ledare? Och vad hände med det svenska företaget Crypto AG som i programvaran lät CIA spionera på över hundratalet länder i sann svensk demokratisk vasall-anda? Ann Linde beordrade locket på! Och när vicepresident Joe Biden och utrikesminister John Kerry avslöjades med att muta Ukrainas tillsatte president Petro Porosjenko? Var fanns då åter de svenska politikernas och mediernas mod?

Varför uteblir protesterarna och ifrågasättandet från er på ett oberoende och opartiskt SVT och från vår demokratiska regim varje gång USA med NATO länder, av- och tillsätter ”regeringar”, tar livet av politiker, ledare spionerar på företag, avlyssnar FN ambassadörer och världens alla presidenter och statsmän/kvinnor? Varför Knut? Hur har det kunnat bli så här? Vad är det för Demokrati och Folkstyre och regering ni har åtanke? 

Har Sverige och EU länderna ingen egen röst? Har vi i Sverige stannat kvar i samma ”demokratiska, neutrala eller alliansfria vasallroll alltsedan 1930-talet? Har vi inte utvecklats alls? Inte kommit ett steg längre?
Och till sist, vad ska vi tittare då säga om er, de journalister vars uppgift är att utgöra den Tredje eller Fjärde statsmakten, men som inte ens vågar ifrågasätta dessa ageranden? Inte har modet att våga ställa ansvariga politiker mot väggen?

Sveriges regim och det av MSB övervakade SVT bör nog någon gång resa sig upp, ta sig mod och höja sin röst, om det nu finns några levande rester kvar av ett sådant organ.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.