Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Inrikes
2021-02-13

Sveriges mörka och dolda historia om våra minoritetsfolk

Till
Sveriges Regering och Riksdag och kulturminister Amanda Lind!

Jag har nu tagit del av den svenska statens mörka och dolda historia som behandlingen av våra minoritetsfolk utgör. Det må gälla samer, romer, judar, tornedalingar eller sverigefinnar.

För dessa historiska illdåd har inte ens en från svenska staten offentligt framförd ursäkt sett dagen. Inga monument eller minnesmärken har heller rests.

Jag kräver därför att en sanningskommission bestående av oberoende forskare och representanter för minoritetsfolken omedelbart tillsätts och tar fram alla smutsiga fakta som finns och som saknats och vars utredningsresultat därefter inkluderas som en obligatorisk del i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer.

Jag, som svensk medborgare, kräver att Sveriges regering och riksdag snarast framför en offentlig ursäkt i svensk media till våra minoritetsfolk.
Jag kräver att regeringen och riksdagens nationella programföretag Sveriges Television och radio officiellt förmedlar utredningens resultat om dessa dolda brott.
Jag kräver att minnesmärken över dessa brott ska resas på de platser som dessa minoritetsfolk anger och att Svenska staten inrättar en bestämd minnesdag över denna sorliga tid och verksamhet.

Den svenska staten, som alltid har för vana att tala om hur andra länder ska uppföra sig när det gäller mänskliga rättigheter, ska först och främst städa upp framför sin egen politiskt och moraliskt nedsolkade historiedörr.

Detta för att på sikt kanske kunna återfå något av det Sverige som jag trodde jag kände till men nu insett att jag av min egen regering och riksdag, i mitt eget land förts bakom ljuset. Skrämmande minst sagt!
Hälsningar Tommy Frost

Förväntar mig ett positivt svar och aktivt agerande.

Svaret kom nästan omedelbart och lät som följer: 

Hej Tommy,
Tack för ditt mail till Kulturdepartementet. Jag har blivit ombedd att svara dig.

Just nu finns en pågående Sannings- och försoningskommission avseende tornedalingar, kväner och lantalasiet.
Svenska statens övergrepp mot meänkielitalande ska utredas - Regeringen.se

Regeringen har även aviserat att en Sanningskommission avseende samer ska etableras, och sametinget genomför för närvarande ett förankringsarbete inför etablerandet av en sådan sanningskommission.
Sametinget får medel för en förankringsprocess inför kommande sanningskommission - Regeringen.se

Vidare så har tidigare regering tagit fram en Vitbok om romer.
Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet - Regeringen.se

Med vänlig hälsning,
Inger Yalcin
Kulturdepartementet

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.