Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Utrikes
2021-04-08

Peter Hultqvist, NATO:s nye generalsekreterare?

Frågestund 25 mars 2021 - Riksdagen;             

Storbritannien annonserade nyligen att landet har för avsikt att utöka sitt kärnvapeninnehav från 180 till 260 kärnvapen stridsspetsar. I Riksdagens frågestund fick försvarsminister Peter Hultquist (S) följande fråga från Håkan Svenneling (V)
”Jag undrar om Sveriges militära samarbete med Storbritannien kommer att ändras nu när den konservativa brittiska regeringen kapprustar och ökar antalet stridsspetsar för kärnvapen?”

Håkan Svenneling (V) ger sedan förslag på alternativ såsom förbud mot kärnvapenanvändning i Sverige, och transport av kärnvapen i Sverige, införa kärnvapenfria zoner i vårt närområde i Norden.
Håkan Svenneling undrar så om försvarsministern då inte ser ett problem med att Sverige legitimerar kärnvapenstaterna genom att närma sig dem.  

Försvarsminister Peter Hultquist (S):
”Herr Talman, vi legitimerar inte kärnvapen. Det är så att vi arbetar aktivt mot kärnvapen och icke spridningsavtalet är oerhört väsentligt i det, och det är väldigt viktigt att vara inom ett avtal där kärnvapenmakterna finns med och det är där vi har plattformen.
Däremot (slår med näven i talarstolen) att säga upp de här samarbetena skulle vara förödande för stabiliteten och säkerheten i Europa. (slår åter näven i talarstolen) ”Sedan är tycker jag inte att man ska glömma bort de kärnvapen som finns på den ryska sidan nu också bör hanteras i de här sammanhangen.”

Svarar försvarsministern på frågan? Varför blir han upprörd ? Och vad anser försvarsministern om det presenterade alternativen? Är hans svar oväntade? Inte alls. Så här sa nämligen Peter Hultqvist i en debatt Almedalen 2015: ”Vi får inte splittra NATO”. NATO:s norske generalsekreterare, socialdemokraten Jens Stoltenberg måste vara mer än nöjd. 


Kärnvapenfri zon blev under det Kalla krigets dagar ett begrepp, som syftade på ett område där kärnvapen inte skulle placeras ut. Tidiga försök gjordes i Norden, och 1959 ställde sig Sovjetunionen för detta förslag då Nikita Chrustjev i april samma år föreslog detta i tidskriften Izvestija. (Wikipedia)


Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Freds och Skiljedomstolen och Norska Läkare mot Kärnvapen säger så här: Kärnvapenfri zon – Lär om kärnvapen (laromkarnvapen.se) Kärnvapen; Svenska Freds - För hållbar fred i världenSvenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, Stockholm (2021) (globalnpo.org)

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.