Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Utrikes
2021-05-26

Risken att kärnvapen används

Jag hade glädjen att lyssna på webinariet  Kärnvapenförbud. NU!  Gunnar Westberg från Svenska läkare mot kärnvapen höll ett intressant inlägg om hoten som följer av att kärnvapen finns i stor mängd och innehas av ett flertal länder. Det var lärorikt och jag instämmer i det mesta.

Gunnar W lyfte fram motsättningar i Indien som ett av de största hoteen. Hindunationalismen som riktar sig mot den stora minoriteten av muslimer i Indien kan medföra mycket stora flyktingströmmar och allvarliga spänningar mellan Indien och Pakistan.

Andra orosmoln är risken för upplösning i Ryssland och även Kina har inre problem. Ja sådana risker kan man inte bortse ifrån. Frågan är hur stor sannolikhet det är i jämförelse med andra hot som kan leda till att kärnvapen kan komma att användas.

Det som inte togs upp av Gunnar W är de inre problemen i USA. Landet är djupt splittrat det handlar inte bara om de krafter som står bakom Trump mot de mer etablerade grupperingarna. Skillnaderna mellan fattig och rik är mycket stora och har ökat under några decennier. Fattigdomen är mer utbredd än i andra rika länder. USA producerar mindre än det konsumerar, bytesbalansen har varit negativ sedan 1980-talet och statsskulden lika stor som BNP. De spänningar som finns kan mycket väl leda till upplösning. Det faktum att USA befinner sig i en nedförsbacke ekonomiskt och politiskt, men fortfarande är världens starkaste militärmakt såväl konventionellt som nukleärt gör att de skulle kunna agera irrationellt. USA har förlorat mycket i Afghanistan, Irak och knappast lyckats med sin politik i Libyen och Syrien.

USA har länge visat intresse för att ha kontroll över viktiga naturresurser i andra länder. Alla krig i Mellanöstern vittnar om det. Under senare tid har USA bedrivit underminerande verksamhet mot Venezuela (olja) och Bolivia (litium). Ryssland är ett av världens mest naturresursrika länder – lockelsen är nog stor.

Avseende risk att kärnvapen kan komma att användas gjorde Gunnar W jämförelser mellan enskilda länder som USA och Ryssland (Nato nämndes) med flera värdefulla iakttagelser. Närmandet mellan Ryssland och Kina, väsentligen framdrivet av sanktioner och små krig initierade främst av USA, har dock gått så långt att man kan räkna med att om det blir en större konflikt mellan stormakter kommer de två att stå tillsammans på ena sidan. Den samlade militära kapaciteten för Ryssland och Kina är inte lika stor som det som Nato har tillgång till, men obalansen mellan Nato och blocket Ryssland-Kina är långt ifrån lika stor som den är inom det konventionella området mellan Ryssland och Nato. Detta måste man räkna med i analyser av geopolitik och risk för kärnvapenkrig.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.