Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Kolumn
2021-07-22

Natopropaganda i Sveriges Radio

Natos Generalsekreterare, Jens Stoltenberg, gavs möjlighet att i SR på bästa sändningstid propagera för Nato. Redan det bör ifrågasättas. Att det sen innehöll flera exempel på falsk beskrivning av verkligheten gör inte saken bättre.

I början talar han om krig och säger att vi måste förstå historien så att vi aldrig ska behöva uppleva krig igen. Problemet som han ”missar” är att Nato självt startat krig och deltagit i krig där det viktigaste landet i Nato, USA, och några allierade startade krigen. Är det OK att andra utsätts för krig så att vi slipper uppleva det i våra egna länder? USA/Natos metoder har dock inte gjort världen till en säkrare plats, ens för oss själva. Självbedrägeri eller ännu värre?

Stoltenbergs genomgång av Natos historia och roll i världen är en skandal i sig. Att Nato bildades (1949) för att avskräcka Sovjetunionen är inte mycket att invända mot. USA hade redan 1947 formulerat en politik för ”containment” (inringning, inneslutning) av Sovjetunionen och senare även Kina. Motparten till Nato, Warszawapakten, bildades inte förrän 1955. Det är ju inte på något sätt orimligt att tycka att Nato spelat ut sin roll när Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes runt 1990. I stället expanderade Nato för att spela en roll globalt. Med Stoltenbergs syn handlar det om att försvara freden, men för det finns ju redan FN. De som vill fred borde stärka ock sluta upp bakom FN i stället för att satsa på en militär organisation för rika länder som vill behålla sin dominans i världen.

Natos omfattande insatser på Balkan under 1990-talet beskriver Stoltenberg som en humanitär insats mot etnisk rensning.

” Da Nato, med støtte fra Sverige, gikk inn i Bosnia og senere bombet Serbia, fikk vi bred støtte fordi det bidro til å få slutt på brutale etniske kriger.  ...
Så noen ganger er det riktig å bruke militær makt.”

Han ”glömmer” att påpeka att Natos angrepp Jugoslavien (Serbien i hans text) var ett grovt folkrättsbrott för att tvinga landet att avstå ett stort område, Kosovo. Nato bombade i 78 dagar – helt utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Detta var dessutom ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen som det annars brukar hävdas blev raserad av Rysslands agerande på Krim 15 år senare. Som av en händelse etablerade USA sin näst största militära bas i Europa i Kosovo.

Stoltenberg skryter om Natos krigande i Afghanistan. Det är ju ett exempel på katastrofalt agerande i ett land. Talibanerna är på väg att återta makten efter 20 års meningslöst krigande. Kriget startades av USA och drevs med stöd från Natoländer och några till, som t.ex. Sverige. Han hävdar att AlQaida har trängts tillbaka men ”missar” att tala om att USA, Saudiarabien och några allierade satsade pengar och vapen för att utländska stridande skulle ta sig in i Afghanistan med syfte att slå mot den regering som hade stöd från Sovjetunionen. Det gjordes 1979, fem och en halv månad innan Sovjetunionen gick in med trupp. I detta finner historiska analytiker grunden till AlQaida, men det gör inte Natopropagandister som Stoltenberg.

Även i kampen mot terror anser Stoltenberg att Nato har haft en viktig roll. ”War on Terror” som sjösattes av G W Bush efter terrorattentaten mot World Trade Center den 11 september 2001 har skapat mer terror än det var tidigare, bl.a. som en följd av krigen i Afghanistan och Irak samt Obamas drönarkrig. Inte heller det är något att skryta med.

Det finns ljuspunkter också – t.ex. att Irakkriget och USA:s stöd till Contras i Nicaragua fördöms av Stoltenberg. Helhetsintrycket är likväl att Natos Generalsekreterare sprider falska budskap.

Lars Drake

Anders Romelsjö har anmält inslaget på SR. Anmälan till Granskningsnämnden: Sveriges Radio bryter mot sina regler i dagens Sommarprat och gör Nato-propaganda på bästa sändningstid - Global Politics

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Tommy Frost
  23 juli 18:48

  En anmälan till MPRT är av stor betydelse trots att vi vet att nästan 100 % av anmälningarna mot
  SVT/SR besvaras med:

  "GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
  Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälan.
  Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kraven på opartiskhet och
  saklighet.
  Detta beslut har fattats av granskningsnämndens andre vice ordförande
  Ulrik von Essen efter föredragning av Alva Fredman Klockar.
  På granskningsnämndens vägnar
  Ulrik von Essen
  Alva Fredman Klocka"

  Anmälans betydelsen ligger som jag ser det i själva dokumentationen. Det kommer alltid en tid då sans åter kommer att råda. Då kan viktiga frågor ställas till ansvariga chefer och individer på SVT/SR och MPRT med krav på ny prövning och rannsakan. Kanske t.o.m ett åtal. Viktigt med anmälan är också att Kulturdepartementet, medier och demokrati får ta del av anmälan och MPRT: s svar. Tillsynsmyndighet för MPRT är Riksrevisionen. Den har honnörsorden Öppenhet, Oberoende och Professionalism.

 2. Lars Drake
  26 juli 21:57

  Ja vi bör anmäla de uppenbara fallen. Du Tommy har har påtalat flera exempel på förvrängningar av verkligheten i dina artiklar på Synapze.