Rapport från SYRIZA:s kongress 13-16 oktober

Syriza:s kongress 13-16 oktober presenterades som den första kongressen i Europas historia för ett demokratiskt valt vänsterparti vid regeringsmakten. Ett år efter accepterandet av trojkans memorandum har dock stödet för Syriza rasat. Men en majoritet av kongressdeltagarna är övertygade om att endast nuvarande väg kan få Grekland på fötterna igen.
– Vi träffades hårt men står upprätta. Och ur striderna har vi gått mer erfarna och starkare. Vi visade att det förutom den vänster som fastnar i orsakerna till förlusterna, och förutom den vänster som vill fly in i nationell isolationism, så finns det en vänster som inte är rädd för att kasta sig in i elden igen och slåss för att försvara folkets intressen, säger partiledaren och premiärministern Alexis Tsipras i sitt inledningstal.

Kongressen hålls i den olympiska Taekwondo-stadion, vackert belägen vid havet utanför Aten. Nästan 3 000 delegater är på plats. Scenen har en gigantisk fond och stora tv-skärmar på sidorna. Alexis Tsipras gör entré till dramatisk musik och stort jubel. De bombastiska inslagen står i skarp kontrast till opinionsläget där nio av tio greker är missnöjda med regeringen och där Syriza i de senaste undersökningarna bara skulle få drygt 20 procent av rösterna mot 35,5 procent i senaste valet i september förra året. Strax innan kongressen börjar genomför tio ungdomar en protest utanför arenan och håller upp en stor banderoll och skanderar slagord mot den sänkta minimilönen för ungdomar under 25 år som nu är 451 euro i månaden. De blir snabbt bortmotade av tillrusande civilklädda poliser.

Utvecklingen sedan folkomröstningen

Efter accepterandet av trojkans memorandum sommaren 2015 är Syriza ett förändrat parti. Kort efter att avtalet undertecknades lämnade hela den radikala så kallade Vänsterplattformen partiet. Vänsterplattformen hade 30 procents representation i centralkommittén och ville att Grekland skulle lämna euron. Inför nyvalet i september 2015 lanserade de istället koalitionspartiet Folklig Enhet, men missade spärren med minsta möjliga marginal. Även betydande delar av den rörelseinriktade tendensen 53+, som stöttat Tsipras men som värnat interndemokratin, lämnade partiet. Syriza består i dag av tre riktningar där ”53+” utgör vänstern, Tsipras ”Vänsterenhet” mitten och ”Plattform 2010” partihögern. Högern har det senaste året stärkt sin ställning, inte minst inom partiapparaten, men också genom nya medlemmar som har tillkommit. Det är talande att Alexis Tsipras på kongressen nu välkomnar Fotis Kouvelis tillbaka till Syriza, Kouvelis som 2010 lämnade och startade partiet DIMAR. De viktigaste frågorna på kongressen rör framförallt partiets interna organisering, men de skarpa interna konflikterna är borta. Bland de viktigaste kongressbesluten är det samstämmiga beslutet om att minst 40 procent kvinnor ska väljas in i centralkommittén. Den mest kontroversiella frågan är förslaget om att begränsa antalet parlamentariker och partianställda i centralkommittén till maximalt 25 procent. En klar majoritet röstar först för detta, men Alexis Tsipras är missnöjd med utfallet och menar att de borde rösta igen. Det skapar kalabalik och irritation, men till slut röstas det igen och partiledarens linje vinner. Agerandet har rönt stor uppmärksamhet i grekisk media.

Tsipras strategi: ”Förändrar sakta men säkert Europa”
Men inom partiet är stödet för Alexis Tsipras och regeringens politik stort. De flesta menar att partiet inte haft något val eftersom trojkan satt en snara runt dess hals. Alexis Tsipras omväljs också till partiledare med 93.54 procent av rösterna. Syriza:s strategi är nu att uppfylla trojkans krav men på ett skonsammare sätt än högern. Tsipras själv framhäver att de tagit in 1 miljard euro mer från skattefusk, att arbetslösheten har sjunkit, att 10 000 läkare och sjuksköterskor kommer att anställas nästa år, samt att skuldavskrivningar är på gång. Inte minst framhäver han också att alternativet att lämna euron hade varit värre. Regeringen genomför nu omfattande utförsäljningar och besparingar. Bland annat har driften av 14 regionala flygplatser privatiserats, liksom hamnen i Pireus. Hamnen i Thessaloniki står på tur. Även försämringar av pensionsvillkoren har genomförts. Detta har lett till protester och starkt fallande opinionssiffror. Många väljare går till soffan men det konservativa Ny Demokrati har också vuxit och är nu det klart största partiet. Samtidigt tycks det ny­nazistiska Gyllene Gryning sakta växa och ligger nu nära 10 procent. Men Tsipras fortsätter att försvara besluten och uttrycker strategin i sitt inledningstal.

– Vi har bildat allianser och förändrar sakta men säkert förhållandena i Europa. Men även i Grekland och vi jobbar hårt på en realistisk färdplan för den ekonomiska återhämtningen för att komma ur förmyndarskapets grepp. Därefter kommer vi att fortsätta med reformer under en femårsperiod och bygga ett jämlikt land med frihet och social rättvisa.

Den grekiska ekonomin går dock fortsatt kärvt. IMF förväntar sig 0,1 procents tillväxt under året men enligt källor till Reuters så kommer ekonomin sannolikt att krympa något. Arbetslösheten har ändå minskat med ett par procentenheter sedan Syriza vann regeringsmakten och är nu 23 procent. Kreditorerna är också nöjda och den första delen i ett nytt lånepaket värt sammanlagt 2,8 miljarder euro har beviljats. Resterande del väntas beviljas under nästa vecka. Frågan om skuldavskrivningar blockeras dock fortfarande av Tyskland och det är därför högst osäkert om IMF som insisterar på detta kommer att vara med i det nya låneprogrammet.

”Ett socialdemokratiskt parti”
Trots utförsäljningarna och besparingarna är stämningen på kongressen förvånansvärt god. Den höga medelåldern är dock påtaglig och bara cirka en tredjedel av delegaterna är kvinnor. De mest besvikna medlemmarna har redan lämnat partiet. En av dem är den före detta partisekreteraren Tasos Koronakis, som tillhörde tendensen 53+ som redan innan partiet nådde regeringsmakten kritiserade att den parlamentariska ledningen tagit alltmer makt på centralkommitténs bekostnad. Koronakis avgick och lämnade partiet efter att Alexis Tsipras efter folkomröstningen först kört över centralkommittén (där en majoritet av ledamöterna var emot uppgörelsen med trojkan) och senare utlyste nyval i stället för att hålla den partikongress som det beslutats om. När jag träffar Tasos Koronakis i centrala Aten är hans besvikelse över utvecklingen påtaglig.

– Det är ett annat parti i dag. För mig är det ett socialdemokratisk parti, inte ett vänsterparti. Även om det finns vänsterfolk i partiet, framförallt i basen. Vi gjorde många misstag men framförallt regeringsmakten förändrade oss.

Koronakis menar att kampen nu måste inriktas på de gemensamma protesterna och striderna. Först därefter bör man diskutera alternativen.

– Vi måste bygga vår styrka underifrån. Vi är i nuläget inte i position att göra anspråk på regeringsmakten, säger han.

Vid en genomgång av valet till centralkommittén visar det sig dock att hans gamla tendens 53+ trots avhoppen stärkt sin representation och får nästan 30 procent av platserna. På sikt går det inte att helt utesluta att Syriza:s inriktning kommer att ändras igen även om partiet nu har tagit ett stort kliv mot mitten.

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Meningsfullt militärt stöd?

Igår kom nyheten om att Nato-lobbyisten Pål J sagt att Sverige skulle skicka vapen, ammunition m.m. till Ukraina till ett värde av 7,1 miljarder kronor. Det är det största enskilda militära stödpaketet från Sverige under det ”fullskaliga” kriget, sammanlagt har Sverige därmed satsat 30 miljarder kr.  Den fråga som uppstår är om det kommer att […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer