Covid-19 och desinformationspandemi – vem förvillar?

Debatt

2020-04-14

Näringslivsfinansierade lobbyorganisationen Frivärld kallar sig tankesmedja och ägnar sig åt ”opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor”. Frivärld publicerade den 20 mars i år en rapport om informationspandemin i spåren av Covid-19 med Patrik Oksanen och Henrik Sundbom som författare.[i]  De har naturligtvis rätt i att det spridits konspirationsteorier i diverse miljöer i anslutning till Covid-pandemin. Det är dock inte huvudpoängen med artikeln utan det är anklagelser mot Kina och Ryssland. Frågan är hur välunderbyggda de är.

Det tendentiösa i artikeln visas bl.a. av att följande inte står under rubriken ”Statliga aktörer” utan under ”Ideologiskt och ekonomiskt motiverade icke-statliga aktörer ”:

”Medan Donald Trump och Republikanerna till en början tonade ned riskerna med viruset, manade många demokratiska företrädare tidigt till drastiska åtgärder. I detta höga tonläge har en lång rad republikanska politiker och till partiet närstående medier spridit olika konspirationsteorier om coronaviruset.”

Kopplingarna till en stats politiska ledning är starkare i detta exempel från USA än i flertalet exempel på förekomst av desinformation som sägs vara kopplad till Rysslands politiska ledning. President Trump själv har bidragit till desinformation.

Artikeln börjar med att slå fast olika aktörers syfte, inte med att genom fakta underbygga egna hypoteser om möjliga syften.

Anklagelser i kinesisk press mot den svenska hanteringen som bl.a. hänvisar till artiklar i västeuropeisk press innebär kritik som är mildare än den som framförts i Sverige av ett flertal aktörer. Jag har inte vidare granskat anklagelserna mot Kina.

Argumentationen när det gäller kritik av Ryssland bygger i stort sett enbart på exempel som EUvsDisinfo tagit fram. Så här argumenterar författarna (utgående från sin hypotes om ”målet” … med … ”-krigföringen”):

” Eftersom det övergripande målet är att undergräva förtroendet för västliga institutioner och orsaka splittring mellan olika länder och grupper så följer den ryska informationskrigföringen varken ett logisk eller linjärt budskap. Snarare kan den beskrivas som kaotisk och förvirrande där det ska finnas något för alla att bli intresserade av.

EUvsDisinfo, som är en del av EU:s utrikestjänst, har studerat den ryska spridningen av desinformation om Corona. EUvsDisinfo påpekar, att en kanal kan prata om att viruset är mindre farligt än en vanlig influensa, medan en annan hävdar att i värsta fall väntar ett Mad Max­tidevarv efter att viruset ödelagt civilisationen”

Den argumentationen innebär att vad som än framförs i ryska medier så kan det användas för att bekräfta författarnas tes att syftet är att ”… undergräva förtroendet för västliga institutioner och orsaka splittring …”. Olika syn på allvaret i Covid-19 förekommer i rysk press och det bevisar ingenting, så har debatten förts i flertalet länder.

Kvalitén på många av de fall som tagits upp av EUvsDisinfo är mycket dålig. Jag har gått igenom de fall som bygger på svenska texter och funnit att de i allmänhet inte visar det som påstås. EUvsDisinfo har en databas med sådant som publicerats någonstans och som EUvsDisinfo påstår stämmer med det som Kreml vill sprida. Det behöver inte vara falskt eller komma från den ryska politiska ledningen eller dess myndigheter. Det behöver inte ens vara skrivet på ett västeuropeiskt språk. Frivärldsförfattarna hänvisar till EUvsDisinfo utan att ifrågasätta den organisationens uppenbara brist på trovärdighet.[ii]

Frivärldsartikeln innehåller en lista på ett antal lösryckta citat som är rubriker formulerade av EUvsDisinfo. Det ger inte alltid en korrekt bild av vad fallen egentligen innehåller. Det handlar om olika grad av förvrängningar.

Detta har granskats av ett forskningsprojekt vid University ofManchester, Reframing Russia, som analyserar den globala mediemiljön efter det kalla kriget. Professorerna i ryska studier, Stephen Hutchings och Vera Tolz, har gått igenom påståendena som framförs av EUvsDisinfo angående infopandemin. De kritiserar, på ungefär samma sätt som jag gjort i min artikel de metoder som EUvsDisinfo använder.[iii]

Ett av de fall som EUvsDisinfo har tagit upp hänvisar till att påståenden om att Covid-19 kan ha framställts vid det brittiska Porton Down-laboratoriet[LD1] . Svagheten är det att detta framfördes av en individ i ett debattprogram där en av moderatorerna tydligt tog avstånd från påståendet. Det är lika meningslöst som att kritisera SVT för att ha torgfört främlingsfientliga åsikter för att någon individ i ett debattprogram framfört något sådana åsikter, och då blivit motsagt.

Flera fall som tagits upp hänvisar till sådant som förekommit på den arabiskspråkiga versionen av Sputnik. Uttalanden från Irans revolutionära garde om att viruset skulle ha skapats i USA har refererats, och förlöjligats, av Sputnik. Om man inte får referera till felaktigheter som andra sagt blir det svårt att bedriva journalistiskt arbete. Oksanen och Sundbom har ju själva refererat till samma exempel på falska påståenden, men inte skulle jag påstå att deras skriverier är desinformatörer av den anledningen.

De två forskarna vid Manchester University har gått igenom 300 inslag på RT:s nätupplaga där Covid-19 har nämnts och kommit fram till att RT, rysk statsmedias flaggskepp, inte drivit någon kampanj grundad på desinformation. I 23 fall där konspirationsteorier tas upp handlar det nästan genomgående om avfärdanden. Med tanke på innehållet i diverse skrifter Frivärld, Oksanen och Sundbom har presenterat tidigare väljer jag att tro på professorerna i Manchester.

Patrik Oksanen har skrivit ytterligare ett inlägg som berör samma fråga. Det handlar om hjälpen från Kina och Ryssland för hantering av Covid-19 i Italien, det somflertalet EU-länder har varit sämre på. När Kina och Ryssland gör något dåligt, eller något Oksanen uppfattar som dåligt, hugger han hårt. Nu när de gör något som uppenbarligen är bra då heter det att det finns dubbla syften. Att Kina och Ryssland står för ondska verkar vara ett axiom för Oksanen, sen vinklar han bara angreppen på lite olika sätt beroende på behov.[iv]

[i] https://frivarld.se/rapporter/informationspandemi-desinformation-i-skuggan-av-coronakrisen/

[ii] https://aktivisterforfred.wordpress.com/2019/06/15/tjuven-som-ropade-ta-fast-tjuven-om-eus-misslyckade-anti-desinformationskampanj/

[iii] https://reframingrussia.com/2020/04/06/covid-19-disinformation-two-short-reports-on-the-russian-dimension/

[iv] https://frivarld.se/wp-content/uploads/2020/04/Coronahjalp-med-flera-syften-Patrik-Oksanen.pdf

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Öppet brev angående anklagelser mot KFF och SFR

Jämställdhetsmyndigheten tycks ha en bristande förmåga inom områden som argumentationsanalys, textanalys och logik. Ett lösryckt uttalande i en fråga tas som bevis/indikation för att Sveriges Fredsråd (SFR) har en icke godkänd åsikt i en annan fråga. Inlägget, som innehåller det citat som använts som avgörande argument för att beskriva SFR:s syn, handlade inte om Rysslands […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer