Har mänskligheten någon framtid?

Vi människor befinner oss i ett mycket kritiskt läge.

Ett av de stora hoten är ett storkrig mellan stormakter där kärnvapen kan användas. Detta skulle vara slutet för mänskligheten. Utarmning av ekosystem och artutrotning som beror på människors exploatering av naturen är i sig ett existentiellt hot.

Den pågående uppvärmningen, som i betydande utsträckning beror på storskalig användning av fossila bränslen, är också ett allvarligt hot mot mänskligheten. Det skulle kunna leda till irreversibla förändringar och i värsta fall till kollaps av ekosystem. Det är sannolikt att utbredning av torrområden och höjning av havsnivåns kommer att skapa över hundra miljoner flyktingar, vilket skulle innebära en oerhörd påfrestning i många länder. Till detta kommer ett flertal problem som förvärrar de nämnda hoten, t.ex. produktion och spridning av farliga kemiska ämnen och plast.

Dagens pågående krig i Jemen, Ukraina, Irak, Syrien m.fl. länder är inte i sig existentiella hot mot mänskligheten, men de ger naturligtvis stort lidande för dem som drabbas. Dessa krig är uttryck för spänningar och allvarlig oenighet mellan starka grupper eller nationer utöver de direkt stridande. Lokala krig kan leda till upptrappning och ytterst ett förödande kärnvapenkrig.

De länder som inte är direkt indragna i strider i pågående krig måste arbeta för att krigen avslutas i stället för att skicka vapen till någon av de stridande parterna. Ett storkrig är ett mycket större hot än de lokala konflikterna. Yttre påverkan i form av sanktioner har inte heller visat sig vara effektivt för att tvinga någon part att avsluta tidigare krig, de har snarare straffat oskyldiga. Det är t.o.m. så att sanktioner i vissa fall gett fler döda än det kriget sanktionerna påstods vara avsedda att stoppa.  

Vad måste göras för att förbättra oddsen för mänsklighetens överlevnad?

Det finns ingen förutsättning att lösa de utmaningar vi står inför om dagens oerhört skeva inkomstfördelning inom och mellan länder består. Redan idag är fattigdom den viktigaste orsaken till förtida död. Det är inte realistiskt att förvänta sig att de som redan är fattiga ska minska sin konsumtion för att rädda miljö eller klimat för alla.

En annan förutsättning för att minska risken för storkrig och för att lösa miljö- och klimatutmaningar är att länderna samarbetar. Världen består av länder med olika förutsättningar och intressen. Det finns ingen förutsättning att lösa de globala utmaningarna om länder som Kina och Ryssland isoleras. Världens länder måste satsa på samarbete i det enda organ med ca 200 medlemsländer som har deklarerat att målet är världsfred – Förenta Nationerna. Det är inte upprustning och militärallianser mänskligheten behöver för att öka chansen att överleva.

Lars Drake, aktiv i Nätverket Folk och Fred, f.d. adj. prof., naturresurs- och miljöekonomi

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Har Sverige bidragit till utbildning av högerextrema soldater i Ukraina?

(Ursprunglig publicering gjordes 2020-04-29 på tidigare version av Synapze. Artikeln återpubliceras med anledning av avslöjandena som lett till en skandal i Kanada om att högerextrema i Azovregementet utbildades av kanadensiska officerare i Operation Unifier. Proletären har beskrivit skandalen (se nedan). Svenska officerare ingick också i Operation Unifier – men här blir det väl ingen skandal! […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Kriget i Ukraina – en initierad bedömning

Jacques Baud har skrivit denna artikel om bakgrunden till och utvecklingen av kriget i Ukraina samt om västmakternas roll. Den är en av de mest välinformerade och insiktsfulla artiklarna jag läst. Författaren är en f.d. överste inom militär och underrättelse-sfären i Schweiz och har arbetat inom FN och NATO. Jacques Baud – The Postil Magazine […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer