Smyganslutning till Nato

Den här intervjun från 2014 har i dagens värld tyvärr blivit aktuell. Först publicerad på Synapze 2014-07-31

Intervju med Al Burke, som under många år har studerat USA:s politiska förhållanden, internationell politik och Sveriges förhållande till Nato. Al kom från USA till Sverige 1988 och fick svenskt medborgarskap 1994. Han har bl.a. arbetat som översättare och varit koordinator för ett internationellt nätverk av akademiker och andra experter som är kritiska mot Nato. Intervjun gjordes av Lars Drake innan konflikten i Ukraina blev akut vilket förklarar att den inte nämns.

Al, du har gjort en omfattande genomgång av hur Sverige steg för steg har närmat sig Nato i skriften ”Från Neutralitet till Nato” *. Varför har du gjort det?

Av det uppenbara skälet att denna process har avgörande betydelse för Sveriges utrikespolitik och dess plats i världen.

Hur länge har den processen pågått?

Egentligen sedan andra världskriget, d.v.s. innan Nato formellt etablerades.

Kan du beskriva de viktigaste milstolparna?

Det är svårt, då kraften i processen ligger just i att den består av en lång rad steg som för det mesta varit relativt små. Men bland de viktigaste faktorerna är: den svenska militärens och underrättelsetjänsternas långvariga och intima samarbete med sina motparter i främst USA; SAP-högerns erövring av partiet efter mordet på Olof Palme; och anslutningen till EU som domineras av Nato-länder.

Har processen varit öppen och styrts av politiska överenskommelser i riksdagen?

Processen har för det mesta bedrivits i lönndom av en liten skara USA/Nato-vänner. De flesta riksdagspartier har godkänt eller funnit sig i de flesta små stegen, medan de hela tiden har bedyrat att de inte förespråkar medlemskap i Nato – i alla fall ”inte just nu”.

Vilka intressen eller aktörer är det som i första hand har drivit på för ett närmande till Nato?

Militären, underrättelsetjänsterna och deras bundsförvanter i det övriga samhället, inte minst Carl Bildts moderater och Folkpartiets hökar.

Opinionen i Sverige till Natomedlemskap är övervägande negativ, hur har det påverkat taktiken bland dem som vill att Sverige ska anslutas till Nato?

Det är nog huvudskälet till att processen har ägt rum i smyg.

Anser du att vi i praktiken är Natomedlemmar eller är det meningsfullt att arbeta mot en formell anslutning?

Det är uppenbart att Sverige i praktiken blivit en del av USA/Nato via den s.k. ”Partnerskap för fred” – som ju är syftet med detta påfund.

Så här skrev jag i ”Från Neutralitet till Nato”: ”Under tiden pågår diskussionen om huruvida Sverige bör ta hela steget ut och formellt ansluta sig till USA/NATO. Huruvida det spelar någon roll kan också diskuteras, då Sveriges anpassning till och samarbete med militäralliansen redan gått så långt. Medlemskap skulle dock ha potentiell betydelse i vissa avseenden. Bland annat skulle Sverige därmed underkasta sig alliansens Artikel 5 som förpliktar alla medlemmar att bistå en medlemsstat som påstås vara angripen. Dessutom vore det nog svårare att säga upp medlemskap än att dra sig ur Partnerskap för fred.”

Anser du att Nato försvarar demokratin i världen eller anser du att Nato i första hand har en annan roll och i så fall vilken?

Nato är först och främst ett instrument för USA:s pågående försök att härska över hela världen och t.o.m. rymden. Demokratin har ingenting med saken att göra utöver dess nytta i krigspropagandan – som har varit effektiv i bl.a. Sverige.

Hur ser du på det svenska deltagandet i Natos krig i Afghanistan?

Genom det deltagandet har Sverige gjort sig medskyldigt till grova brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Krigsivrarna har utnyttjat svenska folkets goda vilja genom att motivera kriget med syften som kan uppfattas som positiva men som i detta sammanhang är missvisande, t.ex. kvinnors rättigheter.

Tror du att Nato kommer att få problem under kommande år som en följd av budgetunderskott och andra ekonomiska problem i USA och några andra Natoländer?

Att komma åt Sveriges och andra länders militära och ekonomiska resurser för att minska kostnaderna för USA är ju ett huvudsyfte med Nato:s utvidgning. Huruvida det råder budgetkris som sätter hinder för USA/Nato:s ambitioner återstår att se. Bara den inre kretsen har insyn i dess ekonomi, och det är inte säkert att ens den har full koll.

  • * Från neutralitet till Nato. (eng 2009, sv 2010 – båda versionerna uppdaterades september 2012. http://www.nnn.se/nordic/americult/nato/steps.pdf http://www.nnn.se/nordic/americult/nato/steg.pdf)
Gillade du artikeln? Dela gärna!

One thought on “Smyganslutning till Nato

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

OBS! Du ansvarar själv för innehållet i dina kommentarer. Dubbelpostningar, reklam, brott mot svensk lag, rasism, sexism, homofobi, våldsromantik och liknande är inte tillåtet. När du klickar i rutan godkänner du att dina uppgifter hanteras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

Relaterat

Meningsfullt militärt stöd?

Igår kom nyheten om att Nato-lobbyisten Pål J sagt att Sverige skulle skicka vapen, ammunition m.m. till Ukraina till ett värde av 7,1 miljarder kronor. Det är det största enskilda militära stödpaketet från Sverige under det ”fullskaliga” kriget, sammanlagt har Sverige därmed satsat 30 miljarder kr.  Den fråga som uppstår är om det kommer att […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Ett icke-svar på mina frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat. Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om […]

Gillade du artikeln? Dela gärna!

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer