Intervju P-O Edin, del 2: Så kan skola, vård & integration förbättras

P-O Edin, fd chefsekonom på LO vill att staten ska lånefinansiera satsningar på 120 miljarder kr/år.Foto: Jonas Karlsson DEL 2: Var bör vi investera? Hur kan integrationen förbättras med en expansiv ekonomisk politik? Varför är skattesänkningar inte någon lösning? Vad var Greklands ekonomiska problem? Jonas: Klimatsatsningar och dylikt, är det något som du har skissat […]

Kapitalism i kris: Riksbanken sänker räntan till -0,5%

Kapitalismen är i allvarlig kris. Trots rekordlåg ränta vill varken kapitalet eller staten investera ordentligt och inflationen fortsätter ligga på en låg nivå. Riksbanken sänker nu den redan historiskt låga reporäntan ytterligare till -0,5 procent. Trots förväntnigar om tillväxt på nästan 4 procent 2016 fortsätter inflationen ligga på en låg nivå. Med räntesänkningen hoppas Riksbanken […]

106 miljarder i vinst för fyra storbankerna 2015

Medan folket slåss om smulorna fortsätter bankerna att blåsa oss. De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank gjorde 106 miljarder i vinst under 2015 och delar nu ut nära 60 miljarder till aktieägarna. Bankernas vinst motsvarar i princip kostnaden för rättsväsendet, försvaret och barn- och vuxenutbildningen. Bankerna fortsätter tälja guld. De låga räntorna stoppar […]

Varför är det så tyst om Riksbanken?

Fram till halvårskiftet 2016 beräknas Riksbanken ha köpt statsobligationer för totalt 200 miljarder svenska kronor för att smörja ekonomin. Men mycket tyder på att köpen saknar effekt och att pengar motsvarande fyra gånger kostnaderna för Sveriges migration- och integrationspolitik under rekordåret 2015 är kastade i sjön. Den globala kapitalismen befinner sig i en strukturell kris. […]

Konjunkturinstitutet: Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över. Den expansiva politiken med lånefinansiering för flyktingmottagandet bidrar till stark tillväxt och att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017, skriver Konjunkturinstitutet i sin decemberrapport. BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016, delvis på grund av ökade utgifter i samband med […]

Miljardöverskott för staten i november

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,8 miljarder kronor i november jämfört prognosen på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster, rapporterar Riksgälden. I oktober var skillnaden mot budget 5 miljarder enligt Riksgälden. Hela tilläggsbudgeten på 11 miljarder för flyktingkrisen är nu därmed finansierad. Statens skatteinkomster har varit högre än prognos två […]

LO: Flyktingmottagandet stimulerar ekonomin

I torsdags släppte LO sin rapport Ekonomiska utsikter hösten 2015. Rapporten spår återhämtad ekonomi och tillväxt på 3 procent per år fram till 2017. Flyktingmottagandet väntas påverka ekonomin positivt på kort sikt, men skapar utmaningar på längre sikt skriver LO-ekonomerna. Arbetslösheten har minskat snabbt under det senaste halvåret men är fortfarande över 7 procent (vilket […]

Vlachos: Låt ECB ge gratislån i proportion till mottagande

ECB bör finansiera kostnaderna för flyktingkrisen genom att att ge gratislån i proportion till olika länders mottagande. Det menar Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Världsekonomin är i ”en besvärlig situation sen efter den stora krisen 2008”, menar Vlachos. Svag tillväxt och skuldsatt privat och offentlig sektor […]

Denna webbplats använder kakor. Genom att acceptera så godkänner du användningen av kakor.  Läs mer